"SALING BERBAGI DAN MENGASIHI MENCARI RIDHO ILLAHI"

Bina Insani

Yayasan Bina Insani Ngawi
adalah sebuah Lembaga yang mempunyai program:
a. Dakwah
b. Sosial
c. Pendidikan

Tidak ada komentar: